SawoQuestin arvot

Quest tarkoittaa mm. tavoitteen saavuttamista, missiota ja ryhmää ihmisiä tekemässä tutkimusta. SawoQuestin  missiona on kaivaa tietoa ja ymmärrystä asiakkaille ja siten helpottaa paremman työskentely-ympäristön luomista. Työskentely-ympäristön kehittämiseen hyvä työväline on  LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi ja sen hyödyntäminen valmennuksien avulla.

Mihin tarjoamme apua?

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysejä on hyödynnetty menestyksellä esimerkiksi esimiesten ja johtamisen kehittämisessä, tiimitoiminnan ja yhteisötyön kehittämisessä, vuorovaikutus ja ristiriitatilanteissa, muutoksen johtamisessa, työhyvinvoinnin kehittämisessä, sparrauksissa ja itsensä johtamisen kehittämisessä.

Voimme kehittää  ryhmädynamiikkaa, vuorovaikutustaitoja, muutoksen hallintaa ja johtamista ja organsiaatiokulttuuria.

Asiakkaan saama hyöty

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin ja valmennuksen avulla voidaan tunnistaa, ja sitä kautta ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia, esimerkiksi työryhmien ja organisaatiokulttuurien rakentamisessa. Opimme ymmärtämään vuorovaikutuksessa ja viestinnässä tapahtuvia väärinymmärryksiä, sekä erilaista johtamiskäyttäytymistä ja stressin ilmenemismuotoja.

Ja mikä tärkeintä, jokainen työntekjiä voi löytää ne omat vahvuutensa ja hyödyntää niitä työpaikalla. Samalla hän oppii myös ymmärtämään toisten erilaista ajattelutapaa, sekä tapoja toimia eri tilanteissa.