LUONTAISET TAIPUMUKSET™ hyödyntäminen työyhteisöjen kehittämisessä

Mikä on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi?

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on luontaisen ajattelu- ja toimintatyylin tunnistus

 • Analyysi sisältää 36 valintaa, joiden tekemiseen menee aikaa alle 10 minuuttia.
 • Lopputuloksena saadaan 12-sivuinen raportti, joka vastaa logiikaltaan kansainvälistä Myers-Briggs tyyppi-indikaattorin (MBTI) tulosta neljästä eri taipumusulottuvuudesta.
 • Raportti on approksimaatio – eräänlainen likiarvo tai kartta – omasta luontaisesta ajattelutavasta.
 • LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennuksella ihmisiä ja ryhmiä oivallutetaan ymmärtämään erilaisuuden maailmaa ja sen erilaisia ilmenemismuotoja

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin ja valmennuksen hyödyt

Pystymme tunnistamaan

 • luontaiset vahvuutemme eli ne asiat, jotka kehittyvät meissä helpoiten.
 • meille luontaisesti vaikeita asioita - niitä joita joudumme tietoisesti harjoittelemaan tullaksemme kyvykkäämmäksi halutuissa asioissa.
 •  ihmisten välisiä ristiriitoja.

Opimme ymmärtämään

 • ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi työryhmien ja organisaatiokulttuurien rakentamisessa
 • vuorovaikutuksessa ja viestinnässä tapahtuvia väärinymmärryksiä.
 • erilaista johtamiskäyttäytymistä sekä stressin ilmenemismuotoja

Voimme kehittää mm.

 • ryhmädynamiikkaa
 • vuorovaikutustaitoja
 • muutoksen hallintaa ja sen johtamista
 • organisaatiokulttuuria
Lisätietoa
https://luontaisettaipumukset.fi/menetelma/

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysi on suomalaiseen työkulttuuriin laadittu tuote, jonka etuja ovat mm.:

Helppous Helppo ja nopea vastattavuus
Monipuolisuus  Sovellusalueet kattavat suuren määrän työelämän kehityshaasteita
Selkeys Selkokielinen 12-sivuinen raportti, joka avautuu hyvin lukijalle
Positiivisuus Kaikki persoonat ovat yhtä hyviä: kehitä silti vahvuuksiasi
Vaikuttavuus Jo puolen päivän valmennus synnyttää aitoja keskusteluja ja ahaa-elämyksiä työyhteisössä
Vuorovaikutteisuus Henkilökohtainen raportti oivalluttaa ja keskusteluttaa ihmisiä
Universaalisuus Toimii ikään, rotuun, sukupuoleen, koulutustasoon tai työkokemukseen katsomatta

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ arviointityökalun validiteettia ovat tutkineet FM Kari Helin sekä TkT Jarno Poskela ns. klusterianalyysillä. Heidän mukaansa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ arviointityökalu antaa noin 90 %:sti saman arviointituloksen kuin alkuperäinen MBTI-indikaattori. Tätä voi pitää riittävänä tarkkuutena.

Kysy lisätietoja yhteydenotto-lomakkeella tai suoraan:

info(a)sawoquest.fi
Mikko Tolonen
040 560 2588
#luontaisettaipumukset