LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin taustateoriaa

Analyysin tavoite

Analyysin ensisijainen tavoite on itsetuntemuksen lisääminen. Toissijainen tavoite on oppia ymmärtämään ja hyväksymään omaa ja muiden ihmisten erilaisuutta.

Taipumus

Taipumus on aivoihin ohjelmoitunut automaattinen valinta, joka toistaa itseään. Taipumukset vapauttavat henkistä energiaamme tärkeimmille asioille. Automaattinen valinta voidaan tilapäisesti ohittaa ja toimia taipumustemme vastaisesti. Hyvän esimerkin taipumuksesta tarjoaa käsien ristiminen. Se tapahtuu aina samalla tavalla (sama peukalo jää päälle). Me voimme ristiä kätemme helposti myös toisin päin, mutta se tuntuu hyvin oudolta. Kun suuntaamme huomion pois käsien ristimisestä, se jatkuu vanhalla tyylillään

Ajattelutyyli ja toimintatyyli

Ajattelutyylimalleille (MBTI, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi) tunnusomainen piirre on sisäisen ja ulkoisen maailman välinen vuorovaikutus. Toimintatyylimalleissa tällaista ulottuvuutta ei ole, eikä tarvita, koska toiminta tapahtuu ulkoisessa maailmassa. Jos asiaa hieman yksinkertaistaa, sisäinen maailma on meidän menneisyytemme (kokemuksemme, tietomme, taitomme) ja tulevaisuutemme (tavoitteemme, toiveemme, unelmamme) ja ulkoinen maailma on nykyhetkemme, joka meille aistiemme kautta avautuu. Ajattelu on sisäisen ja ulkoisen maailmamme välistä vuorovaikutusta.

Sisäinen ja ulkoinen maailma

Ajattelutyyli on MBTI-teorian mukaan synnynnäinen eli osa persoonaamme. Siksi sitä on vaikea muuttaa tai ”kehittää”. Toimintatyyli on monien tekijöiden yhteisvaikutusta, ajattelutyyli on vain yksi siihen vaikuttava asia. Muita tekijöitä ovat mm. roolit, joita me työpaikalla ja työ ulkopuolella hoidamme, sekä ympäristöstä meihin kohdistuvat odotukset. Suuri osa työelämässä käytettävistä erilaisuusanalyyseistä, esimerkkinä DiSC, Thomas ja Insights Discovery, jäsentävät ihmisten toimintatyylejä (työtyylit). Niissä on selvästi erilainen (yksinkertaisempi) taustateoria kuin ajattelutyylianalyyseissä

Teorian ja työkalujen kehittäjiä

Suurin vaikutus taipumusanalyysien syntyyn on ollut sveitsiläisellä psykiatrilla Carl Gustav Jungilla, joka julkaisi teoriansa ajattelutyyleistä 1920-luvulla. Toinen suuri vaikuttaja on ollut amerikkalainen työpari Katharine Briggs ja Isabel Briggs Myers (äiti ja tytär), jotka kansantajuistivat Jungin teoriaa ja kehittivät ensimmäisen työkalun (MBTI-indikaattorin) ajattelutyylien tunnistamiseen. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on suomalainen versio MBTI-indikaattorista. Sen kehitystyötä on johtanut FM Kari Helin

Carl Jung