Miten LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi eroaa MBTI-analyysistä?

Suurin ero on analyysien valinnoissa: MBTI-analyysissä niitä on huomattavasti enemmän (noin 90 kpl) kuin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysissa (36 kpl). Tämä tekee LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysistä yli kaksi kertaa nopeamman. Toinen ero on valintojen rakenteessa: MBTI:ssä on kahden vaihtoehdon
valintoja (A vai B) ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysissa viiden vaihtoehdon (Selvästi A, Lievästi A, En osaa erottaa, Lievästi B, Selvästi B) valintoja.

Mitä yhteistä on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysissa ja MBTI:ssä

Tärkein malleja yhdistävä tekijä on sama taustateoria. Toinen yhdistävä tekijä on taipumusulottuvuuksien kirjaintunnukset (E/I, S/N, T/F, J/P). Ne ovat kummassakin mallissa samat. Lisäksi analyysit antavat saman tuloksen noin 90 %:n varmuudella.

MBTI-mallin erottautumistekijät muista analyyseistä

MBTI (ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi) poikkeaa esimerkiksi DISC-mallista seuraavissa asioilla:

 • MBTI tunnistaa ihmisten AJATTELUTYYLEJÄ, ei työ- ja toimintatyylejä.
 • Ajattelutyylit eivät muutu ympäristön vaikutuksesta (toimintatyylit muuttuvat).
 • Ajatteluun osallistuvilla osatekijöillä (S, N, T, F) on pysyvä sisäinen järjestys.
 • MBTI-mallissa on kolme päällekkäistä kerrosta:
  • neljän taipumusparin (E/I, S/N, T/F, J/P) kerros (pinnallisin kerros).
  • ajattelufunktioiden (S, N, T, F) sisäinen järjestys (henkisen energian jakautuminen).
  • sisäisen ja ulkoisen maailman välinen liikenne (ekstrovertit ja introvertit funktiot.

DISC-analyysi on työtyylejä jäsentävä malli, jossa on kaksi taipumusulottuvuutta, 

 • Ulos- ja sisäänpäin suuntautuminen (E/I) 
 • Asia- ja ihmissuuntautuminen (T/F)
Taipumusyhdistelmät kuvataan lähinnä väreinä (ja niminä)
 • ET = Punainen (JOHTAJA)
 •  EF = Keltainen (KANNUSTAJA) 
 • IT = Sininen (TARKKAILIJA)
 • IF = Vihreä (TUKIJA)
DISC -analyysiä ja  MBTI-mallia vertailtessa, DISC -analyysin puolesta puhujat korostavat niissä tyylien (vain 4 väriä) helpompaa muistamista. Vertailussa ei mainita, että MBTI on ajattelutyylejä jäsentävä malli.