Mitä hyötyä henkilöstökyselyistä on?

SawoQuest mahdollistaa asiakkailleen vaivattoman tavan selvittää, mitä asioita työpaikalla voidaan kehittää, jotta mm. työskentelyolosuhteet, työtyytyväisyys olisivat paremmalla tasolla. Kyselyjen tarkoituksena on helpottaa hyvän työskentely-ympäristön luomista.
Hyvän työilmapiirin ylläpito on helpompaa, kuin huonon korjaaminen. Tyytymättömyys voi näkyä huonona työilmapiirinä, henkilöstön vaihtuvuutena, sairaspoissaoloina, huonona tuottavuutena ja alhaisena työmotivaationa, ja mikä tärkeintä, yrityksen saamana asiakaspalautteena.  

Hyvä työskentely-ympäristön toteutuu silloin, kun

  • Työn vaatimukset, sisältö, itsenäisyys, mielenkiintoisuus ja työmäärä ovat oikealla tasolla
  • Työntekijä tuntee tekevänsä arvokasta työtä ja hänen työpanostaan arvostetaan
  • Työskentelyolosuhteet ovat kohdallaan

Henkilöstökyselystä saatua informaatiota voidaan käyttää myös apuna mm. kehityskeskusteluiden tai rekrytoinnin tukena. Kyselystä saadun tiedon avulla löydämme kehittämiskohteita ja rakennuspalikoita yhteisöön, jossa työntekijät viihtyvät. Eihän yrityskään tee olettamuksia siitä, mitä asiakas haluaa. Aivan kuten asiakkaatkin, haluavat työntekijätkin, että heidän toiveensa otetaan huomioon ja että heidän mielipiteellänsä on merkitystä.  

Miksi henkilöstökysely kannattaa teettää ulkopuolisella?

Teettämällä henkilöstökyselyt yrityksessämme, säästät aikaa oman ydinosaamisen tekemiseen. Ajan irrottaminen henkilöstökyselyn suunnitteluun ja toteuttamiseen voi olla haasteellista. Me autamme.

Kyselyn tuottaminen ulkopuolisella varmistaa myös työntekijöiden totuudenmukaisemmat vastaukset. Asiakkaallemme annettavista raporteista ei käy ilmi, miten yksittäinen henkilö on kysymyksiin vastannut. Henkilökohtaiset vastaukset jäävät vain yrityksemme tietoon. Tällä tavoin uskomme, että vastauksissa nousee haastavammatkin asiat yrityksenne toiminnasta esille. Henkilöstökyselyn avulla saadaan myös objektiivista tietoa työyhteisön keskinäisistä vuorovaikutussuhteista sekä työntekijöiden suhtautumisesta itse yritykseen tai organisaation toimintaan.