Kumpi tyyppi sinä olet?

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin ja valmennuksen avulla voidaan tunnistaa luontaisia ajattelu- ja toimintatyylejä. Voimme sen avulla kehittää esimerkiksi ryhmädynamiikkaa ja vuorovaikutustaitoja.

Ihmisillä on erilainen tapa ajatella ja toimia, esimerkiksi työpaikan palavereissa. Tehdään tässä jako karkeasti kahteen ryhmään.

Ensimmäisen ryhmään kuuluvat ihmiset puhuvat paljon, heidän puheestaan on joskus vaikea löytää ydintä. He saattavat ärsyyntyä keskustelijoista, jotka tuovat näkemyksensä esille vasta ”jälkikäteen”. Tähän ryhmään kuuluvat ihmiset saavat energiaa vuorovaikutuksesta.

Toiseen ryhmään kuuluvat saavat energiaa puolestaan omista ajatuksista. Heidän puheensa voi olla väritöntä, he puhuvat vähän mutta asiaa. He puolestaan ärsyyntyvät keskustelijoista, jotka dominoivat keskustelua, vaikka eivät tunne asiaa. Kuulostaako tutulta?

Tunnistamalla oman tavan toimia, voimme ymmärtää myös vastakkaista toimintatapaa. Yllä mainittuun ensimmäiseen ryhmään kuuluvia kutsumme Jungin mukaan ekstroverteiksi ja jälkimmäisiä introverteiksi.

Tässä pieni ajattelutehtävä tälle viikolle. Minkälaiset työskentelytavat sopivat parhaiten näille kahdelle eri ryhmälle, esimerkiksi työpaikan palavereissa? On sanottu, että ekstrovertti puhuu ennen kuin ajattelee ja introvertti ajattelee ennen kuin puhuu! Mitä voisimme oppia itse vastakkaisesta tavasta toimia.