J-tyyppi vai P-tyyppi, järjestelmällinen vain rennon letkeä?

15.2.2020

 Mikä on sinun ulkoinen tyylisi toimia? Oletko suunnitelmallinen ja järjestelmällinen J-tyyppi. Asioista päättäminen helpottaa työntekemistä, se tuo ajatteluun selkeyttä. Hitaus päätöksen teossa ärsyttää. Tämä voi tuskastuttaa J-tyyppiä työpaikalla. Hänen vastakohtansa haluaa pitää vaihtoehdot auki loppuun asti. J-tyyppi ei myöskään helposti muuta jo tehtyjä suunnitelmia. Suunnitelmat ja aikataulut on tehty pidettäviksi. Se tuo J-tyypin työskentelyyn varmuutta ja selkeyttä, ja energiaa mennä eteenpäin. 

Vai oletko spontaani P-tyyppi. Suunnitelmat ovat ohjeellisia, et halua sulkea pois eri vaihtoehtoja, koska asioiden päättäminen kaventaa mahdollisuuksia. Haluat säilyttää vapauden, toisin kuin J-tyyppi, joka haluaa säilyttää kontrollin. Asioiden päättäminen voi jopa ahdistaa P-tyyppiä. Joskus jopa tehtyjen suunnitelmien ja aikataulujen noudattaminen on hankalaa. Vastapainoksi P-tyyppi on valmis muuttamaan suunnitelmia ja aikatauluja joustavasti ja nopeasti. Hän pystyy reagoimiaan nopeasti uusiin tilanteisiin. J-tyyppi pitää menon rentona loppuun asti, vaikka sitten loppukirin avulla.

Erilaiset tavat toimia voivat aiheuttaa kitkaa työyhteisössä. Molemmissa työskentelytavoissa on heikkoutensa ja vahvuutensa. Molempia tyyppejä kuitenkin tarvitaan työyhteisössä, muuten tekisimme asiat aina samalla tavalla. Kun olemme oppineet tekemään asiat omalla tavallamme, emme välttämättä tunnista omia heikkouksia. Myös sen ärsyttävän tyylin vahvuudet voi jäädä meiltä huomaamatta. J-tyypin taustalla on usein hyvinkin joustava sisäinen ajattelutapa. P-tyypin taustalla on usein jämpti ja periaatteellinen ajattelutapa.

Luontaiset taipumukset- analyysillä ja valmennuksella voimme saada selville henkilön luontaisen ajattelutyylin ja siihen liittyvät vahvuudet. Näin ollen voimme rakentaa toimivampia työtiimejä, kun tunnistamme oman ja myös toisten tavan toimia eri tilanteissa. Molemmissa tyyleissä on omat vahvuutensa ja juuri niitä vahvuuksia meidän tulisi käyttää hyväksi.

 

#sawoquest #luontaisettaipumukset