Henkilöstökokemus ja perehdyttämnen

Vielä 2000-luvun alussa työantajat olivat eniten kiinnostuneita työntekijöiden tyytyväisyydestä. 2010-luvun puolella focus on siirtynyt henkilöstön sitoutumiseen. Nykyään edistykselliset työnantajat ovat alkanet nähdä tyytyväisyyden ja sitoutumisen vain pienempinä osina työvoimasta huolehtimisena, osana henkilöstökokemuksesta.

Mikä tai mitä on henkilöstökokemus? Se on useamman toiminnon summa, joilla työnantaja pitää huolta työntekijästään. Se on osa organisaatioon rakennetta ja sen kulttuuria, kuinka työntekijä käsittää yrityksen ja oman roolinsa yrityksessä, vuorovaikutuksen, mielikuvien ja tunteiden perusteella.

Henkilöstökokemuksen tavoitteena on rakentaa toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat työntekijöiden keskittymisen olennaiseen eli lisäarvon tuottamiseen asiakkaille. Tämä lisäarvo koostuu tiedosta, tunteesta ja toiminnasta. Lisäarvon tuottaminen asiakkaille ei onnistu, jos työntekijöiden työtyytyväisyys (motivaatio, sopivat tehtävät) ja työskentelyolosuhteet eivät ole kunnossa.

Yksi tärkeä hetki on ensimmäinen työpäivä uudessa yrityksessä. Jos työntekijä siirtyy uusin tehtäviin, minkälaisen perehdytyksen hänen tulisi saada? Muutaman ensimmäisen päivän tai viikon aikana työntekijä saa käsityksen yrityksen yrityskulttuurista ja tavoista toimia. Näiden muutamien viikkojen aikana uuden työntekijän tulisi saada sellainen perehdytys ja vastaanotto, että hän voi sen perusteella jo suositella yritystä muille. Positiivinen henkilöstökokemus vahvistuu, kun työntekijöiden keskuudessa vallitsee positiivinen käsitys yrityksestä, työntekijät kokevat olevansa osa samaa tiimiä ja yrityskulttuuri mahdollistaa ja tukee uuden oppimista. Kaikkein huonoin perehdytys lienee monille tuttu ”tuossa on ohjeet ja tuossa on työpiste”. Tämä ei liene tehokkain tapa tukea uuden oppimista, eikä luoda positiivista kuvaa työnantajasta.

Tutkimuksen mukaan työntekijät, joiden mielestä henkilöstökokemus on positiivinen, sitoutuvat työantajayritykseen viisi kertaa vahvemmin kuin työntekijät, joiden kokemus on negatiivinen. Henkilöstökokemuksen parantaminen kannattaa siis aloittaa jo ensimmäisestä työpäivästä