Ensin työ, sitten leikki vai otetaanko rennosti loppukiriin asti

Meillä jokaiselle on oma tyylimme toimia. Yksi Luontaiset taipumukset analyysin neljästä taipumusulottuvuudesta on ulkoinen tyylimme. Tyylimme toimia voi olla päättäväinen (J) tai spontaani (P). Molempaan ryhmään kuuluvia työntekijöitä löytyy jokaiselta työpaikalta.

”Ensin työ ja sitten leikki”.
Asioista päättäminen helpottaa, tuo ajatteluun selkeyttä – hitaus päätöksen teossa ärsyttää. Haluat noudattaa suunnitelmia ja aikatauluja. Kontrollin pitäminen on tärkeää. Suunnitelmista ei luovuta kevyin perustein.

”Rento meininki”. Luotan loppukiriin.
Asioiden päättäminen ahdistaa, se kaventaa vaihtoehtoja. Hätäily päätöksenteossa ärsyttää. Joskus olet huono noudattamaan tehtyjä suunnitelmia ja annettuja aikatauluja. Haluat säilyttää vapauden. Olet valmis muuttamaan suunnitelmia hyvinkin joustavasti.

Tämän taipumuksen kohdalla kannattaa korostaa, että kyse on ulkoiseen maailmaan suuntautuvasta ja näkyvästä tyylistä, ei siis ajattelutavasta. J-taipumuksen taustalla on usein hyvinkin joustava ajattelutapa. Vastaavasti ulospäin spontaanin tyylin taustalla on hyvinkin jämpti ja periaatteellinen ajattelutapa.

Molemmassa taipumuksessa on hyvät ja huonot puolet, kumpikaan ei ole toista huonompi. Tunnistatko itsestäsi, kumpaan ryhmään sinä kuulut? Minkälaisia haasteita erilainen ulkoinen tyylimme voi aiheuttaa työpaikalla? Mitä vahvuuksia voimme asiasta löytää?
Tunnistamalla omat vahvuudet ja ajattelutaipumukset, voimme ymmärtää myös vastakkaisen puolen tavan toimia ja sen tuomat vahvuudet.

KEHITÄ VAHVUUKSIASI -analyysi tunnistaa ihmisten luontaisia taipumuksia. Niitä voidaan hyödyntää itsensä kehittämisessä. Se antaa tietoa ja ideoita omasta erilaisuudestamme verrattuna muihin. Se antaa tietoa myös vahvuuksistamme, asioista jotka kehittyvät meissä ilman suurempia ponnisteluja, olemalla vain oma itsemme.

#sawoquest #vuorovaikutustaidot #kuopio #luontaisettaipumukset #kehittäminen #hr #henkilöstö #itsensäkehittäminen #ajattelutyyli #omatvahvuudet

Hyvää viikonloppua!